Undersöka användarnas behov

Ikon för användarforskning
Förstå vad användarna verkligen vill ha/01
Ikon för kartläggning av UX-smärtor
Systematiskt kartlägga UX-smärtapunkterna i din produkt/02
Ikon för produktbeslut
Få klarhet i strategiska beslut/03

Rätt kunskap gör att åtgärderna blir effektiva. Vi hjälper kunderna att se helheten och upptäcka dolda nyanser genom användarundersökningar.

Relevanta sammanhang

  • Vi har en idé om en produkt men vill förstå vad användarna verkligen behöver.

  • Vi vet att användarna vill ha mer av vår produkt, men vi behöver en tydligare bild.

  • Vi har ett forskningsprotokoll och behöver bara någon som samlar in data.

  • Vi har redan en del uppgifter, men behöver någon som kan göra dem begripliga.

  • Vi vill hitta möjligheter att störa vår bransch.

  • Vi har inte tillgång till användare och behöver hjälp med att rekrytera dem.

  • Våra användare befinner sig på en avlägsen ö och vi behöver någon som åker dit.

Logotyp för kunden för användarundersökningar
Användarundersökningar för veterinärmedicinska programvaror i fyra länder
Quotes
Creative Navy kunde komma ombord och förstå vad användarna ville ha av systemet på mycket kort tid.
Profilbild av kunden för användarundersökningen
Carolina DavisProjektledare @IDEXX Labs
Arrow right
Logotyp för webbplats för granskning av byråer
Interiör på en byrå för användarundersökningar med en forskningsspecialist som sitter vid ett skrivbord.

Vi skapar forskningsprotokoll, samlar in data och analyserar dem för att ge genomtänkta rekommendationer.

KONTAKTA OSSarrow right

Forskningsplan

Fokusgrupper

Studier på fälteto

Test av träd

Observationsstudier

A/B-tester

Användarundersökningar

Analys av återkoppling

Intervjuer med användare

Laboratoriestudier

Sortering av kort

Analys av sessioner

Test av användbarhet

Handlingsplaner