Bli en del av Creative Navy-teamet

Här möts smarta hjärnor

Interiör i designstudio med glasväggar, kök och designers.

Vi är ett team av seniora designers med bevisad expertis i att skapa ergonomiska och estetiska produkter. Vi är öppna för att ta emot relevanta ansökningar för listade lediga tjänster från mycket begåvade experter.

Tillgängliga tjänster: 1

Vänligen skicka alla förfrågningar som rör jobbet till [email protected]

Användbarhetsingenjör för fordon

Vi söker en designer med ansvar för användarupplevelser som ska utforma och genomföra användarundersökningar, intervjuer och enkäter och omvandla dem till mjukvaruprototyper. Du kommer också att utforma produktens övergripande funktionalitet och iterera den för att säkerställa en bra användarupplevelse. Samarbeta med lösningspartners och medlemmar av utvecklingsteamet om UX/UI-design. Du kommer också att leda ett samarbete med Technische Universität Berlin om användbarhetstestning.

Ansvaret omfattar:

 • Utveckla mjukvaruprototyper för UI-design

 • Skapa och använda formella användbarhetsmetoder och definiera det önskade resultatet

 • Förespråka och driva förändring för UI-standarder och hållbara förbättringar av användbarheten

 • Översätta koncept till wireframes och mockups som leder till intuitiva användarupplevelser

 • Utforma och leverera wireframes, user stories, user journeys och mockups som är optimerade för ett stort antal enheter och gränssnitt

 • Ta beslut om utformning av användarupplevelser i samband med centrala och nya funktioner och egenskaper

 • Leda programvaruteamet i användarcentrerad design och snabb designtestning och iteration

 • Samarbeta med andra teammedlemmar, partner och intressenter

 • Presentera UX-utbildning för utvecklare

 • Förespråka nya idéer

Kvalifikationer för arbetet:

 • Magisterexamen eller högre examen i Human Factors eller Usability Engineering, Human Computer Interaction eller kognitiv psykologi, företrädesvis från en teknisk högskola eller motsvarande

 • 10 års erfarenhet av industriell verksamhet och meriter från alla aspekter av användarcentrerad design och agil utveckling

 • Dokumenterad erfarenhet av att använda QT och avancerade kunskaper i C++ och objektiv programmering

 • Erfarenhet av UX-design inom högteknologiska branscher eller komplexa system, med dokumenterad erfarenhet av design för tekniska områden

 • Initiativförmåga att planera, leda och samordna denna verksamhet som en viktig bidragsgivare och konsult

 • Förmåga att skapa ny UI-design från tidiga koncept till wireframes och interaktiva UI-prototyper

 • Lagarbete och innovation för att skapa koncept inom en given UI-standard, stilguide och ram

 • Du måste behärska eller kunna sätta dig in i verktyg för utformning av användargränssnitt, t.ex. Figma, Kanzi, Sketch och Zeplin

 • Utmärkt kommunikationsförmåga och interpersonella färdigheter för att interagera med domänexperter, utvecklingsteam och intressenter

 • Erfarenhet av touch UI-design för både mjukvara och hårdvara och kunskap om ergonomi. Erfarenhet av mobilappar är önskvärd

 • Erfarenhet av att granska design för användbarhet och UI-standarder och ge rekommendationer för att förbättra den

 • Uthållighet och drivkraft att bidra till UI Council, UI-standardutveckling och UX Evangelism i organisationen

Creative Navy är en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter. Kvalificerade sökande kommer att beaktas vid anställning utan hänsyn till ras, hudfärg, religion, kön, sexuell läggning, könsidentitet, nationellt ursprung, skyddad veteranstatus, funktionshinder eller andra skyddade kategorier enligt gällande lagar.ANSÖK NUarrow right

Din guide till digital kompetens

Creative Navy är en toppbyrå för UX/UI-design i Sverige. Vi designar mobilappar, utvecklar webbgränssnitt och inbyggda enheter.

© Creative Navy LTD 2024