Objektiv bedömning av användargränssnitt

Möt Cømpass den AI som mäter visuell komplexitet

download iconLadda ner vitboken

Användarnas kognitiva resurser är begränsade. De bör användas för att lösa uppgifter, inte för att hantera gränssnitt.

Cømpass använder datorseende för att mäta dussintals faktorer som bidrar till komplexiteten i ett gränssnitt, vilket förbrukar kognitiva resurser och försvårar användarens prestanda.

Datorseende upptäcker det som människor inte kan upptäcka

Datorseende kan analysera detaljer och samband som vida överskrider gränserna för mänsklig uppfattning. Forskning inom kognitionsvetenskapen har identifierat dussintals faktorer som förutspår kognitiv belastning och som korrelerar med prestanda vid användning av digitala gränssnitt.
fMeasureDescriptionCuesGUI TypeDimension
f
f1
Measure
Number of elements
Description
Total number of all UI components
Cues
124
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Visual complexity
f
f2
Measure
Alignment
Description
Arrangement of components on the UI
Cues
17
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Structural
f
f3
Measure
Density
Description
Ratio of total area covered by the UI components to the entire screen
Cues
86
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Visual complexity
f
f4
Measure
Element connectedness
Description
Closeness of UI components in layout
Cues
54
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Perception
f
f5
Measure
Common region
Description
Clearness of the gap between groups of components
Cues
23
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Perception
f
f6
Measure
Grouping
Description
Number of objects that are distinguishable
Cues
243
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Visual complexity
f
f7
Measure
Sequence
Description
Organization of components for easy perception
Cues
15
GUI Type
Embedded, Mobile
Dimension
Structural
f
f8
Measure
Cohesion
Description
Equality level of UI components’ aspect ratio with the display’s AR
Cues
41
GUI Type
Embedded
Dimension
Visual complexity
f
f9
Measure
Size
Description
The size of UI component
Cues
8
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Perception
f
f10
Measure
Balance
Description
Layout smoothness of UI components
Cues
87
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Perception
f
f11
Measure
Equilibrium
Description
Degree of overlap of the center of all components with the display’s center
Cues
25
GUI Type
Embedded
Dimension
Structural
f
f12
Measure
Symmetry
Description
Degree of uniform placement of UI components on an axis
Cues
26
GUI Type
Embedded
Dimension
Structural
f
f13
Measure
Colour variety
Description
The amount of displayed colours
Cues
124
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Visual complexity
f
f14
Measure
Clusters of colour
Description
The number of clusters of RGB values
Cues
17
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Visual complexity
f
f15
Measure
Entropy
Description
Shannon’s information entropy of UI image
Cues
86
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Visual complexity
f
f16
Measure
Luminance
Description
Standard deviation of pixel luminance values
Cues
54
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Perception
f
f17
Measure
Figure-ground contrast
Description
Separation of UI components from the background
Cues
23
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Perception
f
f18
Measure
White space
Description
Ratio of the area without any UI element to the entire UI area
Cues
243
GUI Type
Web, Mobile, Embedded
Dimension
Perception
Cømpass är den objektiva grunden för bättre digitala produkter.
Illustration av GUI-design
Avg. Response Time
Avg. Error Rate
Fatigue (self reported)
*Inverkan av gränssnittsdesign på användarens prestationer vid återkommande digitala uppgifter: en jämförande studie. Manuskript under utarbetande.
Cømpass är för närvarande under utveckling, med fokus på grafiska användargränssnitt som används av yrkesverksamma inom branscher med höga insatser.

Vanliga frågor

  • Hur skiljer sig Cømpass från andra verktyg inom designområdet?

  • Är insikter från ett AI-verktyg bättre än direkt feedback från användarna?

  • Hur kan Cømpass användas i designpraxis?

  • När kommer Cømpass att vara kommersiellt tillgängligt?

Gå med i betalistan

Illustration av designverktyg

Din guide till digital kompetens

Creative Navy är en toppbyrå för UX/UI-design i Sverige. Vi designar mobilappar, utvecklar webbgränssnitt och inbyggda enheter.

© Creative Navy LTD 2024

Excellence UI design illustration