Programvaruinstrument för brottsbekämpande myndigheter och tulltjänstemän

Gränsbevakningsväsendet digitaliseras

Nationell Säkerhet

Inbäddade enheter

Global

Öppning för en fallstudie om design av användarupplevelser som visar en hög bro över ett stort område.
KLIENTWorld Customs Organization
PLATSBrussels
TEAMKreativ chef, forskare, UX-designer, systemarkitekt, UI-designer, projektledare, programdirektör

Världstullorganisationen (WCO) är den internationella myndigheten för tullar och gränssäkerhet. Organet övervakar 98 procent av världshandeln och dess roll är att säkra den internationella handelskedjan.

Den har skapat IPM-systemet, en kommunikationshubb i realtid som kopplar samman gränsbevakningstjänstemän på plats och privata medlemmar. Efter fyra år förblev användningen av systemet begränsad till en handfull gränsmyndigheter.

Undersökningar visade att problem med användargränssnittet var ett stort hinder för att systemet skulle bli använt. WCO kontaktade oss för att ompröva systemet. Vi antog ett användarcentrerat tillvägagångssätt för att förbättra användbarheten. Efter lanseringen av det nya systemet ökade användningen till att omfatta gränsmyndigheter i mer än 100 länder och förbättrade resultaten av markoperationer mångdubbelt.

VÅRA BIDRAG

UX Design

Responsiv webbutveckling

Programvaruapplikationsarkitektur

Användarforskning

Utveckling av OEM-programvara

Informationsarkitektur

Kvalitetssäkring

UI Design

Användartestning

Quotes

Det är ett utmärkt verktyg för tullen för att bekämpa intrång i immateriella rättigheter.

Kund har gjort ett omdöme om Designföretaget
Jürgen StockSecretary General @INTERPOL
Användarupplevelse och UI-design för att konfigurera rutter för varutransporter.

ULTRASNABB ERGONOMI

Tulltjänstemännen använder webbplattformen över hela världen, från hamnen i Frankfurt till Kazakstan. För att människor med helt olika bakgrund ska kunna använda systemet utformade vi användarupplevelsen med enkla interaktionsmönster och testade dem med användare innan vi integrerade dem i UI-konceptet.

Design av webbgränssnitt för hantering av användaråtkomst med val av land

EN LOGISK INFORMATIONSARKITEKTUR

Vi omstrukturerade informationsarkitekturen helt och hållet enligt principer från kognitionsvetenskapen. En logisk översikt och en sammanhängande upplevelse minskar behovet av utbildning och support, vilket gör det lättare att öka antalet användare. Vi gömde små funktioner i appen som utbildar användarna om hacks för specifika uppgifter. Således har vi observerat att när de använder appen ökar deras produktivitet.

Quotes

Den nya versionen hjälpte tulltjänstemännen att bli effektivare när det gäller att övervaka försändelser och kontrollera varor.

Logotyp för UX UI design projekt intressent Världshandelsorganisationen
Polisman som kastar sig ut ur helikoptern under en operation med underrättelseprogramvara
UI-design av en underrättelseapplikation vid en gränsövergång med lastbilar som väntar i bakgrunden
Designelement

KONTEXTMEDVETEN DATABEHANDLING

Appen stöder tjänstemännen med så mycket användbar information som möjligt. Den kan samla in information från sammanhanget, från databasen och från ledningscentralen för att tolka den och på så sätt vägleda poliserna vid ingripanden med tillförlitliga och omfattande underrättelser. Appen blir smartare varje dag när den matas med nya uppgifter och bygger upp en historisk databas.

RESULTAT

107 regeringar har anslutit sig till systemet.

200 % ökning av antalet användare som registrerar sig som rättighetsinnehavare

Användningen av plattformen ökade med 20 % bland tjänstemän och 67 % bland rättighetsinnehavare.

Systemet har använts vid fältinsatser med mer än 2 000 poliser.

Utbildningskostnaderna för tjänstemännen minskade med 78 %.

Betydande minskning av antalet supportärenden och tillhörande kostnader

Se också

WORLD TRADE ORGANIZATION

Tekniskt samarbete: Information från mellanstatliga organisationer

CANADIAN SHIPPER

WCO lanserar framgångsrikt sitt program IPM Connected

WORLD TRADEMARK REVIEW

WCO:s globala åtgärder för att bekämpa varumärkesförfalskning

VETENSKAPLIGA BIDRAG

ORGANIZATIONAL CHANGE MANAGEMENT

Möjligheter och hot inom polisväsendet i Europa

EUROPEAN JOURNAL OF POLICING STUDIES

Praktiker och frågor om kunskapsdelning i polissammanhang

Din guide till digital kompetens

Creative Navy är en toppbyrå för UX/UI-design i Sverige. Vi designar mobilappar, utvecklar webbgränssnitt och inbyggda enheter.

© Creative Navy LTD 2024