UX/UI-design för inbyggda programvaruapplikationer för detaljhandeln

Den helt integrerade bensinstationsupplevelsen

Gas detaljhandel

Inbäddade tillämpningar

Schweiz

Bensinstation i Zürich i Schweiz där användarundersökningen gjordes
PLATSSchweiz
TEAMCreative director, UX researcher, UX designer, interaction designer, UI designer, project manager, delivery manager, software architect, product owner

Som ett av de ledande nätverken av bensinstationer i Schweiz erbjuder de en värld av detaljhandel, inklusive stormarknader, cafeterior och biltjänster.

Visionen är att förbättra kundupplevelsen genom att minska friktionen. Detta innebär en översyn av användbarheten hos den programvara som används av kassapersonal och införandet av en kundskärm vid kassan. De ville gå längre än den klassiska kassaupplevelsen och utforma en betalningsmaskin utanför butiken, en mobilapplikation och en app för carplay.

De anlitade vår UX/UI-designbyrå för att stödja detta strategiska designprojekt. Vi började med en grundlig användarundersökning på plats i Schweiz. Sedan utarbetade vi en ny kartläggning av kundupplevelsen från början till slut och utformade UX och UI för varje POS-applikation, en efter en.


VÅRA BIDRAG

Användarforskning

UX design

Användartestning

Prototypframställning

UI-design - Design av system

Informationsarkitektur

Kvalitetssäkring


Användarundersökningen utfördes på bensinstationen i Kloten nära Zürich

ANVÄNDARUNDERSÖKNINGAR PÅ PLATS I SCHWEIZ

Vår UX-byrås forskningsteam tillbringade en vecka i Schweiz för att utföra användarundersökningar på bensinstationer runt om i Zürich. Vi träffade erfarna skiftledare, stationschefer och personer under utbildning.

Vi tillämpade en blandning av användarforsknings metoder, både kvantitativa och kvalitativa, för att skapa en fullständig bild av vad som behöver förändras. UX-forskningen genomfördes på tyska, en av byråns språkkunskaper.

Bensinstation där användarundersökningar utfördes för POS-designprojektet
POS-användare i kassan på en bensinstation filmas för observation av användarforskning.
Intervjuaren sitter vid ett bord på en bensinstation i Zürich och pratar med en användare av POS-tillämpningen för detaljhandeln.

BLI KONTORIST FÖR ATT KÄNNA EN KONTORIST

Syftet med användarundersökningen var att ta reda på vilka problem och smärtor som kassapersonal upplever när de använder kassaprogrammet.

Användarintervjuer gav oss en utgångspunkt, men systematiska observationer av hur de använder kassaprogrammet för att betjäna kunderna gav oss en kvantitativ inblick i flaskhalsar i fråga om användbarhet. För att gå en nivå djupare arbetade våra designers tillsammans med kassapersonal i en deltagande forskningsdesign. När vi åt lunch med dem fick vi veta vilka utmaningar de står inför utöver användbarheten i kassan.

User persona of retail POS application shwoing pain points and task breakdown
Presentation av en användarpersonlighet av en kassörska som regelbundet använder programvara för försäljningskassor.

HUR UX-SMÄRTOR UPPSTÅR I POS-APPAR FÖR DETALJHANDELN

POS-applikationer hanterar hundratals olika typer av transaktioner. Genom att kartlägga UX-forskningsdata skapade vi en inventering av scenarier som skapar problem.

Det finns mönster i hur UX-smärtor uppstår. Vanligtvis är det små UX/UI-komplexiteter som byggs upp i verkligheten och de äventyrar en transaktion som tar för lång tid. Dessa UX-designproblem kan bara upptäckas i verkligheten, de kan inte förutses i designprocessen.

Diagram över användarupplevelser som visar smärtpunkter vid användning av programvara för försäljningsställen.

UX-UTMANINGARNA FÖRSTÄRKS AV SAMMANHANGET

I verkligheten fungerar POS-applikationer i ett komplext sammanhang. Genom att göra användarundersökningar på plats och genom att delta direkt kartlade vi de kontextuella faktorer som stör kassasystemets användbarhet.

Vi upptäckte dussintals kontextuella UX-faktorer, t.ex. bländning av kassaskärmen på grund av överbelysning eller hur skrivbordets utformning gör det svårt att trycka på vissa delar av kassaskärmens pekskärm.

Kassasystem på en bensinstation med höjdpunkter som visar faktorer som påverkar användarupplevelsen.

JÄMFÖRANDE ANALYS AV POS-ANVÄNDARFLÖDEN

Vi jämförde användarupplevelsen i andra POS-system. I denna detaljerade analys jämförde och kontrasterade vi lösningar mot bakgrund av de scenarier som vi upptäckte i användarundersökningen.

Denna systematiska genomgång av konkurrenternas utformning av användarupplevelsen avslöjade en mängd saker som är bra och dåliga att göra och som inte är bra att göra som är tillämpliga på projektet. Det hjälpte oss att begränsa den efterföljande UX-designmetoden.

JÄMFÖRANDE ANALYS AV POS-ANVÄNDARFLÖDEN

TA FRAM PROTOTYPER OCH TESTA LÖSNINGAR FÖR POS-DESIGN

Vi skapade prototyper för olika tillvägagångssätt för användarupplevelsen. Var och en av dem var en kombination av gränssnittslayouter i kombination med en behandling av användarflödena.

En systematisk jämförelse av fördelarna och nackdelarna med varje tillvägagångssätt presenterades för Socar-projektgruppen och tillsammans valde vi ut de som skulle testas med användarna. Denna iterativa UX-designprocess gav oss fokus och underlättade en snabb leverans. På bara 6 veckor hade vi färdigställt UX-lösningen för POS-applikationen och utvecklingen påbörjades.

Prototyp av en trådram för ett inbäddat kassasystem för bensinförsäljning
Två bensinstationer sida vid sida som visar detaljhandelsverksamheten i fallstudien om UX-design.

SJÄLVUTCHECKNING FÖR BENSINSTATIONER

Betalningsterminalen utomhus är början på självutcheckningen på bensinstationen. Den är tillgänglig dygnet runt på fyra språk och i två valutor. Upplevelsen av självutcheckning på bensinstationer är unik i detaljhandelsvärlden eftersom bensintransaktioner involverar pumpsystemet.

Användargränssnittet för terminalen utformades för att fungera under olika förhållanden. Till exempel har extrem kyla på vintern en inverkan och på natten anpassas färgerna i användargränssnittet för att bli mer välkomnande.

Användargränssnitt som visar användarupplevelsen av en självbetjäningsterminal för bensinförsäljning.

ITERATIONER LEDER TILL EN ENKEL ANVÄNDARUPPLEVELSE

I ett iterativt tillvägagångssätt med 6 designsprintar har vi skapat flera trådflöden och testat dem. Vi har förfinat användargränssnittet för varje skärm och tagit bort gränssnittskomponenter för att minska komplexiteten. Varje gång testade vi designerna för att se till att vi inte gått för långt.

Användarforskningen som utfördes i de tidigare faserna var användbar för att göra användargränssnittet för självutcheckning rakt igenom. Korta uttalanden sätter till exempel transaktionsdata i ett sammanhang och användarna upplever tydlighet.

Illustrationer för att vägleda användarna av en självbetjäningsterminal för bensinstationer.

STÖD TILL UTVECKLING

Inbäddade system har specifika hårdvarufunktioner och dessa beaktades i UX/UI-designprocessen. UI-designen återspeglar maskinens utseende och tar hänsyn till displayens specifikationer.

Vi gjorde det enkelt för utvecklarna att implementera UI-designen för självbetjäningsterminalen genom att förbereda ett designsystem. Nu använder de designsystemet för att underhålla och uppdatera systemet självständigt.

UI-design för ett inbäddat system där användaren väljer betalningsmetod i en självbetjäning.
Detaljerad användarupplevelse där användarna lämnar kortuppgifter i gränssnittet för självbetjäning.
Design systm showing the UI components of the self checkout for petrol retail including buttons, graphics and states

APPEN CAR PLAY KOMPLETTERAR ANVÄNDARUPPLEVELSEN

För att komplettera kundupplevelsen har vi utformat en applikation för bilspel. Det är en app för bilar och den upptäcker automatiskt när du kör in på en bensinstation. Den vet också vilken pump du stannat vid. Allt du behöver göra är att tanka och köra iväg.

Appen car play integrerar upptäckt av bensinstationer, navigering och tankning. Den minskar belastningen på butikens kassasystem och gör det bekvämt för användarna att tanka.

Bilinstrumentpanel med användargränssnitt för appen Car Play för en bensinstationskedja

APPEN FÖR BILSPEL SKAPADES I TVÅ DESIGNSPRINTAR

Apparna för bilspel fungerar både med röst- och pekstyrning och UX/UI-designen måste anpassas till ett körscenario. När den är utformad på rätt sätt gör car play det enklare och säkrare att använda en app.

Användarupplevelsen för car play utformas i enlighet med standarderna för car play-appar och fordonsbestämmelser. Vi hade tidigare erfarenhet av UI-designprogramvara så som Kanzi så vi kunde leverera applikationen på bara två designsprintar.

Ikonen för appen Car Play i instrumentbrädan
User interface options for selecting fueling details in car play app
Car play UI design while user is fueling at petrol station
Ui-design för en framgångsrik transaktionsskärm i en bilspelsapp för bensinstation
Design av användarupplevelse för mobilapplikation för bensinstation med bilinstrumentbräda i bakgrunden

UTFORMNING AV KONCEPT FÖR EN MOBILAPP

Med utgångspunkt i allt tidigare designarbete utförde vi ytterligare två UX/UI-designsprintar för att föreslå en framtidsorienterad användarupplevelse för en mobilapp för detaljhandel. Den samlar alla delar av kundresan.

Mobilappen är en kritisk komponent i lojalitetsprogrammen och i detaljhandelns datamodell. För kunden öppnar den nya sätt att få ut det mesta av sin upprepade användning av bensinstationerna. UI-designen återspeglar appens visionära karaktär.

Fem Ui-designs för en mobil applikation för bensinförsäljning från Schweiz
Designelement

RESULTAT

Fullständig täckning av kundupplevelsen

UX/UI för 5 applikationer levererade på 10 månader

Realtidsstöd för utvecklare under genomförandet